הסרה מרשימת התפוצה

הסרת מייל מרשימות תפוצה

דיוור אול-אין סלר

הוסרת בהצלחה מרשימת התפוצה